ข่าวอบรม / ประชุม / สัมมนา
โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤศจิ...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 [อ่าน : 458 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กันยา...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2560 [อ่าน : 1077 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กรกฎา...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2560 [อ่าน : 1020 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤษภา...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2560 [อ่าน : 1179 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
บทความ / เอกสารวิชาการ
วัฒนธรรมองค์กร Uniquest MSU W...

Uniquest MSU Way : “PLUS TEAM” [อ่าน : 28 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร สาระน่ารู้ สำนักบริการวิชาการ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำคว...

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 [อ่าน : 40 ครั้ง]

ความรู้เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเ...

ความรู้เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ [อ่าน : 33 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมการอบรมสัมมนา
โครงการฝึกอบรมเชิงงปฏิบัติการ...

โครงการฝึกอบรมเชิงงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำรายงานการประเมิณตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการประกันคุ... [อ่าน : 0 ครั้ง]

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักส...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระเบียบสารบรรณ หลักการเขียนหนังสือราชการ การจัดเก็บเอกสารและการทำล... [อ่าน : 1 ครั้ง]

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสู...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การทำบัญชีตามแบบบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ... [อ่าน : 21 ครั้ง]

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักส...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ ระเบียบงานส... [อ่าน : 56 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมสำนักบริการวิชาการ
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย...

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้กับจังหว... [อ่าน : 14 ครั้ง]

สำนักบริการวิชาการ จัดการประชุ...

สำนักบริการวิชาการ จัดการประชุมสัมนาทบทวนแผนการยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [อ่าน : 74 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
เปิดแผนที่