ข่าวอบรม / ประชุม / สัมมนา
โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤศจิ...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 [อ่าน : 1265 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กันยา...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2560 [อ่าน : 1568 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กรกฎา...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2560 [อ่าน : 1209 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤษภา...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2560 [อ่าน : 1455 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
บทความ / เอกสารวิชาการ
วัฒนธรรมองค์กร Uniquest MSU W...

Uniquest MSU Way : “PLUS TEAM” [อ่าน : 79 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร สาระน่ารู้ สำนักบริการวิชาการ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำคว...

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 [อ่าน : 60 ครั้ง]

ความรู้เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเ...

ความรู้เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ [อ่าน : 49 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมการอบรมสัมมนา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขั้นพื้นฐานและเชิงรุกเพื่อรับรองร่าง.... [อ่าน : 17 ครั้ง]

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักส...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระเบียบสารบรรณ หลักการเขียนหนังสือราชการ การจัดเก็บเอกสารและการทำล... [อ่าน : 25 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ห...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวศาสต... [อ่าน : 23 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรม "หลักสูตร แนวทา...

โครงการฝึกอบรม "หลักสูตร แนวทางปฏิบัติงานพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับ... [อ่าน : 142 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมสำนักบริการวิชาการ
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย...

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้กับจังหว... [อ่าน : 24 ครั้ง]

สำนักบริการวิชาการ จัดการประชุ...

สำนักบริการวิชาการ จัดการประชุมสัมนาทบทวนแผนการยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [อ่าน : 130 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
เปิดแผนที่